Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5637 af 10246
Afsender Dato Modtager
P.O. Brøndsted [+]

Afsendersted

London

29.9.1831 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Anbefaling af den skotske billedhuggerstuderende Patric Park.

Se original
Hulde Ven,
Jeg skrev Dig udførligere til for 8 eller 9 Dage siden i et Brev som med flere andre blev min gode og meget kjære Ven Dr. Forchhammer eftersendt, derfor ikkun to Linier denne Sinde bestemte til at anbefale Dig Overbringeren h’. Patrick Parke en ung Skotlænder som, efter flittigt Studium hjemme, gaaer til Rom for end ydermere at lære og at udvikle sit Talent som Kunstner. Da han især har øvet sig i Forstudier til den ædle Billedhuggerkonst og seer op til Dig som et af hans største Mynstere, saa ønskede hans Venner her, især Lady Ruthven, Sir John Hay, den gode Ths. Campbell (som alle hylde Dig som Konstens sande Hypophet og vor Tids Phidias) at jeg skulde medgive den unge hr. Patric Parke et Par Linier til Anbefalelse for ham. Dette burde jeg ikke nægte ham efterdi jeg veed og lider paa at Du stedse bevarer i kjærlig Erindring
London, Sabloniere Din trofast hengivne
Hotel, Leicestersquare Brøndsted
No. 30, den 29de. Septembr 1831
Generel kommentar

Anbefalingen bar frugt, eftersom Patric Park var elev af Thorvaldsen 1831-1833. Også hertugen af Hamilton Alexander Hamilton Douglas anbefalede Park til Thorvaldsen i brev af 20.5.1832.

Arkivplacering
m16 1831, nr. 83
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige · Forsvundne breve · Thorvaldsen som Fidias eller Praxiteles · Thorvaldsens assistenter
Personer
Thomas Campbell · P.W. Forchhammer · John Hay · Patric Park
Sidst opdateret 08.02.2016 Print