No. 328 af 10318
Afsender Dato Modtager
Nicolai Abildgaard [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Under et stykke papir anes et laksegl og et stykke snor til at lukke det sammenfoldede brev.

17.1.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Her Thorvaldsen / i / Rom

Resumé

Abildgaard glæder sig over, at Thorvaldsen har succes i Rom. Han har modtaget de hjemsendte buster efter, at de har stået ude i mere end et år. Han spørger, om prisen på busterne, og om Thorvaldsen havde en særlig hensigt med dem. Busterne står nu hos kronprins Frederik (6.) over for hvem Abildgaard har foreslået, at Thorvaldsen bliver i Rom for at arbejde på de opgaver, han vil modtage til Christiansborg Slot.
Abildgaard fortæller, at Thorvaldsens mor er død, og at han forsøger at hjælpe hans far så godt, han kan.

Se original [Translation]

17de Jan 1804

Kiære Ven,
Uagtet ieg icke hører noget fra dem uden paa anden Haand, saa kan ieg icke unlade at tilkiendegive dem den glæde ieg føler ved den fremgang de har giort, da ieg uforandret er deres oprigtige Ven.
De Büster de har sendt mig, har ieg nu først faaen, men de ere bleven meget bedærvede af dybe Rust Pletter, da Kassen har staaen under aaben Hemmel i 15 Maander mig uafvidende. Tak for Raphael, som er mindre beskadiget end alle de andre. lad mig vide hvad ieg maa sælge de tilsendte Byster fore, eller om nogle af dem har Bestemmelse. ieg har forevist dem ved Hoffet, og de staa alle hos Kron Prindsen og da man har besluttet at give dem Arbeide ved Slottet som nu skal bygges, har ieg foreslaven at man skulde lade Dem giøre dette Arbeide i Rom, som har funden biefald, lad mig nu vide om de ere dermed tilfreds, som ieg dog haaber, da her icke er et Menniske der kan arbeide i Marmor, saa De kunde være tient dermed.
Om de icke allerede veed det, vil ieg hermed lade Dem vide Deres Moder er død og begraven for 14 dage siden, naar Deres Fader trænger kommer han til mig og ieg giver ham den understøttelse ieg formaar, som ieg for fremtiden skal vedblive for Deres Skyld.
naar De skriver mig til vil ieg bede dem lade mig vide hvad en Büste som en af dem De har sendt kunde koste, med Marmor og Arbeidsløn for en god arbeider der giorde det under deres opsyn. NB. De maatte icke fortiene noget der ved da det er for mig selv, og ieg har icke raad at betale Dem som ieg gierne vilde. bliv saa lyckelig som ieg ønsker Dem der altid er Deres uforanderlig

Ven Abildgaard

Generel kommentar

Som det ses, skriver Abildgaard ikke De, Dem og Deres konsekvent med stort d. Brevet er imidlertid gengivet, som det er skrevet, jf. denne publikations editionsfilologiske principper.

Arkivplacering
m1 1804, nr. 1
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 209-210.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · En fri mand. Thorvaldsens forbliven i Rom · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802 · Marmorhugning · Portrætbuster, historiske personer · Portrætbuster, samtidige personer · Thorvaldsen og Rafael · Thorvaldsens forældre · Thorvaldsens værker, kopier efter antikken · Thorvaldsens værkstedspraksis
Personer
Frederik 6. · Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 22.01.2018 Print