No. 302 af 10318
Afsender Dato Modtager
Luigi Formenti [+]

Afsendersted

Albano

12.6.1803 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Sandsynligvis Albano

Modtagerinfo

Udskrift: Alle mani di Fra / Alberto Tolval/sen

Resumé

Den uidentificerede Formenti beder Thorvaldsen møde Anna Maria Uhden.

Se original [Translation]

Albano
Dal Convento di
S[anta].M[ari].a della Stella
li 12. Giug[n]o 1803.
Caro Fra Alberto
Per S. Ubidienza vi porterete in Casa di Suor Maria Udena al monastero delle Vergini alli Cappuccini, che dalla med[esim].a averete gli ordini del vostro Destino. E non mancate addio. Vi avverto che se la Sud[dett].a Serva di Dio stasse in Chiesa a fare orazione ritornate più tardi.

Per il Pre Cellerario
Frà Luigi Formenti
Generel kommentar

Thiele I, p. 192 kalder dette brev “en mysteriøs Skrivelse”. I sine notater om brevene i arkivet på Thorvaldsens Museum (Thorvaldsens Archiv, Vol. I, 1803, 10, b) skriver han endda: “Jeg forstaar ikke dette brevs Indhold, men det synes at Anna Maria Uhden må være indgaaet i Klostret”. Thiele tager brevets ordlyd for pålydende og foreslår, at det skal forstås som “en formelig Stævning til Thorvaldsen, [om] at indfinde sig i et Anliggende betræffende ‘Sgra Anna Maria Uhden’”.
Thiele har ikke blik for, at brevet må betragtes som en spøg, hvilket Müller, op. cit., p. 732, med rette mener må være tilfældet. Der findes intet som helst belæg for, at Uhden skulle være blevet nonne endsige, at Thorvaldsen skulle være blevet munk. Snarere tværtimod!
Det forekommer mere rimeligt at foreslå, at Uhden var taget til Albano efter Thorvaldsen, og at hun satte sig for at drive gæk med Thorvaldsen ved at lade en præst indkalde ham til møde i et kloster i en på skrømt alvorligt-kommanderende tone. Brevet kan da læses som endnu et bevis for det legende-ironiske forhold mellem de to elskende, se fx også notatet af antagelig april 1802.

Arkivplacering
m1 1803, nr. 11
Thiele
Omtalt hos Thiele I, p. 192-193.
Andre referencer

  • Sigurd Müller: ‘Thorvaldsens Elskede’, in: Gads danske Magasin, september 1909, p. 731-732.
Emneord
Thorvaldsens kvinder
Sidst opdateret 26.09.2018 Print