Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 238 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.H. Anckarsvärd [+]

Afsendersted

Firenze

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl. Seglets motiv er et skjold med et bevinget anker og herover bogstaverne C H A. Seglet må således have været Anckarsvärds eget. Samme segl har lukket rejsekammeraten Ekmans brev 10.3.1801 til Thorvaldsen.

10.3.1801 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: a / Monsieur / Monsieur Thorvaldson sculpteur Danois / Rome / Alla locanda Vicenzio Roesler, chiamato Franz / Strada Condotti.

Resumé

Anckarsvärd takker for Thorvaldsen for deres venskab i Rom og beder ham om hjælp til få sin bogkasse fragtet til Sverige. Han beder desuden Thorvaldsen oplyse omkosningerne derved i et brev til deres fælles ven lægen J.J. Ekman.

Se original

Min bästa Thorvalldson!
Tack för all den vänskap han under mitt vistande i Rom viste mig och blif ej ännu trött af de besvår jag förordsaker; om min boklåda ej ännu skulda hvara afskickad til Neapel så skulda jag be Dem hvara god ock med det första afskicka den til Livorno på det at Fregatten Thetis måtte kunna få den med sig hem; Adressen blir då til Herr Grabien i Livorno svensk Consul. – Lät mig uti något bref til Ekman få hvita omkostningarne så skall på ett eller annat vis godt gjøra dem; Hälsa Zeuga och glöm ej deras vän och

ödm: Tjenare
C: Anckarsvärd.

Florents d. 10 Mars 1801

Generel kommentar

Anckarsvärds brev er formentlig ankommet med samme post som brevet fra Ekman 10.3.1801. I Arkivet findes kun dette ene brev fra Ankarsvärd bevaret. Imidlertid giver Ekmans breve et udvidet kendskab til Anckarsvärds person. Anckarsvärd og Ekman fulgte ad på rejsen fra Rom til Firenze og havde planer om at fortsætte videre til Bologna og Venedig. Denne rejse måtte imidlertid udsættes, da Anckarsvärds pas blev erklæret ugyldigt af den i Firenze ansvarshavende kommandant, hvorefter Anckarsvärd udfordrede ham til en duel. Beretningen herom kan efterlæses i Ekmans brev 27.3.1801.

Arkivplacering
m1 1801, nr. 2
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Ekmans buste og forsvundne kasser · Svarbrev fra Thorvaldsen udbedes · Thorvaldsens hjælpsomhed
Personer
Johan Jacob Ekman · Joachim Grabien · Georg Zoëga
Sidst opdateret 13.01.2013 Print