10.3.1801

Afsender

C.H. Anckarsvärd

Afsendersted

Firenze

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl. Seglets motiv er et skjold med et bevinget anker og herover bogstaverne C H A. Seglet må således have været Anckarsvärds eget. Samme segl har lukket rejsekammeraten Ekmans brev 10.3.1801 til Thorvaldsen.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: a / Monsieur / Monsieur Thorvaldson sculpteur Danois / Rome / Alla locanda Vicenzio RoeslerI, chiamato Franz / Strada Condotti.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Anckarsvärd takker for Thorvaldsen for deres venskab i Rom og beder ham om hjælp til få sin bogkasse fragtet til Sverige. Han beder desuden Thorvaldsen oplyse omkosningerne derved i et brev til deres fælles ven lægen J.J. Ekman.

Dokument

Min bästa Thorvalldson!
Tack för all den vänskap han under mitt vistande i Rom viste mig och blif ej ännu trött af de besvår jag förordsaker; om min boklådaII ej ännu skulda hvara afskickad til Neapel så skulda jag be Dem hvara god ock med det första afskicka den til Livorno på det at Fregatten ThetisIII måtte kunna få den med sig hem; Adressen blir då til Herr GrabienIV i Livorno svensk Consul. – Lät mig uti något brefV til EkmanVI få hvita omkostningarne så skall på ett eller annat vis godt gjøra dem; Hälsa ZeugaVII och glöm ej deras vän och

ödm: Tjenare
C: Anckarsvärd.

Florents d. 10 Mars 1801

Generel kommentar

Anckarsvärds brev er formentlig ankommet med samme post som brevet fra Ekman 10.3.1801. I Arkivet findes kun dette ene brev fra Ankarsvärd bevaret. Imidlertid giver Ekmans breve et udvidet kendskab til Anckarsvärds person. Anckarsvärd og Ekman fulgte ad på rejsen fra Rom til Firenze og havde planer om at fortsætte videre til Bologna og Venedig. Denne rejse måtte imidlertid udsættes, da Anckarsvärds pas blev erklæret ugyldigt af den i Firenze ansvarshavende kommandant, hvorefter Anckarsvärd udfordrede ham til en duel. Beretningen herom kan efterlæses i Ekmans brev 27.3.1801.

Arkivplacering

m1 1801, nr. 2

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Vincenz’ Rösslers osteri var et kendt tilholdssted for nordeuropæiske kunstnere i Rom. Det blev brugt som poste restante-adresse, men det tilknyttede herberg gør det muligt, at Thorvaldsen kan have boet der i en del af tidsrummet 1800-1804. Se referenceartiklen Thorvaldsens bopæle.

  2. Dvs. bogkasse.

  3. Fregatten Thetis var det skib, hvormed Thorvaldsen 31.1.1797 ankom til Napoli. Åbenbart har det på tidspunktet for Anckarsvärds brev været forventet, at fregatten snart ville ligge for anker i Livorno med kurs mod Sverige.

  4. Den svenske konsul i Livorno Joachim Grabien.

  5. Der findes ingen bevarede svarbreve fra Thorvaldsen til Anckarsvärds ven, lægen Johan Jacob Ekman. I et brev 27.3.1801 fra Ekman til Thorvaldsen fremgår dog, at Ekman modtog brev fra Thorvaldsen ved sin afrejse fra Firenze. Dette brev kan dog ikke have indeholdt de informationer, som Anckarsvärd ønsker, idet Ekman heri gentager Anckarsvärds ønske. Se evt. referenceartiklen omhandlende forsvundne breve.

  6. Thorvaldsens og Anckarsvärds fælles ven, den svenske læge J.J. Ekman.

  7. Den danske arkæolog Georg Zoëga.

Sidst opdateret 13.01.2013