Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4033 af 10246
Afsender Dato Modtager
Slotsbygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Slotsbygningskommissionens røde laksegl med Frederik 6.s monogram.

22.11.1826 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur Monsieur / le Professeur Thorwaldsen, / conseiller d’Etat de sa Majesté / le Roi de Danmarc, chevailler / de Dannebrog et de la 4me Classe / de l’ordre de la couronne de fer / a / Rome / port payé
Poststempler: DANNEMARCK PAR HAMBOURG og 14 DECEMBRE

Resumé

Slotsbygningskommissionen ønsker oplysninger om, hvilke kunstværker der kan være færdige til hjemsendelse foråret 1827.

Se original

Ifølge Hans Majestæt Kongens allerhøieste Befaling skal i næste Aar en Fregat udsendes til Middelhavet for i Livorno at afhente de af Hr Etatsraaden forfærdigede Kunstsager, bestemte til Christiansborg Slot og til Frue Kirke. Da Fregatten kan være færdig til at afgaae herfra Kjøbenhavn ved Fartens Aabning næste Foraar, men det tillige allernaadigst er befalet, at den ikke maa opholde sig længere ved Livorno end fornødent er for at tage benævnte Kunstsager ombord, saa seer undertegnede Commission sig foranlediget til herved at anmode Hr Etatsraaden behageligt snarest muligt at ville meddele Commissionen Underretning om, hvilke Kunstsager, der maatte være færdige til Afsendelse, og til hvad Tid disse Sager kunne ventes at være rede til Udskibning i Livorno.

Slotsbygningscommissionen d 22 Novbr 1826

Hauch JS Møsting I Monrad CF Hansen


/ C Schram konst:

Generel kommentar

Dette brev blev sendt til Thorvaldsen sammen med brev af 24.11.1826 fra C.F. Hansen.
Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
m11 1826, nr. 79
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 290.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828
Personer
Frederik 6. · C.F. Hansen · A.W. Hauch · Peter Johan Monrad · J.S. Møsting · Gerhard Christopher Schram
Sidst opdateret 04.05.2016 Print