The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4033 of 10246
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Slotsbygningskommissionens røde laksegl med Frederik 6.s monogram.

22.11.1826 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur Monsieur / le Professeur Thorwaldsen, / conseiller d’Etat de sa Majesté / le Roi de Danmarc, chevailler / de Dannebrog et de la 4me Classe / de l’ordre de la couronne de fer / a / Rome / port payé
Poststempler: DANNEMARCK PAR HAMBOURG og 14 DECEMBRE

Abstract

The Building Commission for Christainsborg Palace wants to know which works will be ready to be sent home to Denmark in the spring of 1827.

See Original

Ifølge Hans Majestæt Kongens allerhøieste Befaling skal i næste Aar en Fregat udsendes til Middelhavet for i Livorno at afhente de af Hr Etatsraaden forfærdigede Kunstsager, bestemte til Christiansborg Slot og til Frue Kirke. Da Fregatten kan være færdig til at afgaae herfra Kjøbenhavn ved Fartens Aabning næste Foraar, men det tillige allernaadigst er befalet, at den ikke maa opholde sig længere ved Livorno end fornødent er for at tage benævnte Kunstsager ombord, saa seer undertegnede Commission sig foranlediget til herved at anmode Hr Etatsraaden behageligt snarest muligt at ville meddele Commissionen Underretning om, hvilke Kunstsager, der maatte være færdige til Afsendelse, og til hvad Tid disse Sager kunne ventes at være rede til Udskibning i Livorno.

Slotsbygningscommissionen d 22 Novbr 1826

Hauch JS Møsting I Monrad CF Hansen


/ C Schram konst:

General Comment

Dette brev blev sendt til Thorvaldsen sammen med brev af 24.11.1826 fra C.F. Hansen.
Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference
m11 1826, nr. 79
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 290.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828
Persons
Frederik 6. · C.F. Hansen · A.W. Hauch · Peter Johan Monrad · J.S. Møsting · Gerhard Christopher Schram
Last updated 04.05.2016 Print