No. 693 af 10318
Afsender Dato Modtager
Theodor von Hahn [+]

Afsendersted

Rom

Muligvis 1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af notitsen, men der kunne muligvis være tale om 1809, se den generelle kommentar.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Hahn sender en tekst til Thorvaldsen.

Se original

Hier schicke ich Ihnen mein theuerster Thorvaldsen das versprochenen Schreiben

Ihr ergebener
Hahn

Generel kommentar

Konteksten for denne korte meddelelse kendes ikke. Da von Hahn skriver, at han efter aftale sender et skrift, kunne der måske være tale om et følgebrev til den kontrakt, Thorvaldsen og von Hahn indgik 21.8.1809.


Brevet er i en meget ringe forfatning, da papiret er meget beskadiget og porøst.

Arkivplacering
gmV, nr. 115
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsen og baltertyskere
Sidst opdateret 07.11.2014 Print