Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 762 af 10318
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Montenero

Afsenderinfo

Rødt laksegl med utydeligt motiv.
Poststemplet: “113 LIVOURNE”.

21.8.1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Alberto Thorwaldsen / Professeur a l’accademie Regale des beaux arts / a Copenhague, Sculpteur Danois / a / Rome / raccomandata / al Café Tedesco / via Condotta.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Montenero den 21 August 1809

Kuns to Ord min bedste Thorwaldsen for at sige Dem at min Kone og jeg venter Dem tilforladelig med de Herrer Koes og Øhlenschläger. Vi ville blive baade bedrøvede og fortørnede hvis De ikke kom. Vi besøgte Dem i Fjor, og i Aar staaer Touren til Dem min gode Ven. Altsaa maae De endelig komme. Deres Helbreed vil finde sig saa vel i vor sunde og behagelige Luft, og De ville aldeles komme Dem, og blive sund, stærk og frisk. Den lille Frederic har bedet mig om at sende Dem indlagte Skrivelse. Han har vunden utroelige Kræfter siden han er [...], og De vil neppe kiende ham igien saa munter og levende er han bleven.

Nu min gode Thorwaldsen vi vente Dem længselsfuld, og De kan ikke blive tilbage uden at giøre os vreed. Høyer lever vel og maler flittig.

De Rossi har skreven mig til at De endnu ikke har ladet afhente de 150 Scudi som jeg havde givet ordre til at udbetale Dem. Lad dem hente, sæt Dem i Vognen og kom hid. Vi vente Dem med aabne Arme.

De behøver blot at tilbringe her nogle Uger. I Midden af Septenber vil vi gjøre en liden Reise til Carara. Min Kone ønsker saa gierne at se Marmorbruddene.

Jeg omfavner Dem ret hjertelig
B[aron] Schubart

Arkivplacering
m2 1809, nr. 18
Sidst opdateret 10.05.2011 Print