No. 763 af 10318
Afsender Dato Modtager
Baron Brown [+]

Afsendersted

Rom

28.8.1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiære Ven[?] Thorwaldsen!
Vær saa god at overleveer til bærerren af dette, skabet, Cassapanca &- ieg forbliver deres Ven

d.28 Agosto 1809 Brown

Casa dl Pittore Buti No 50:

Arkivplacering
gmIII, nr. 48
Sidst opdateret 10.05.2011 Print