The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 762 of 10246
Sender Date Recipient
Baron Brown [+]

Sender’s Location

Rom

28.8.1809 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Kiære Ven[?] Thorwaldsen!
Vær saa god at overleveer til bærerren af dette, skabet, Cassapanca &- ieg forbliver deres Ven

d.28 Agosto 1809 Brown

Casa dl Pittore Buti No 50:

Archival Reference
gmIII, nr. 48
Last updated 10.05.2011 Print