No. 762 of 10318
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Montenero

Information on sender

Rødt laksegl med utydeligt motiv.
Poststemplet: “113 LIVOURNE”.

21.8.1809 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Alberto Thorwaldsen / Professeur a l’accademie Regale des beaux arts / a Copenhague, Sculpteur Danois / a / Rome / raccomandata / al Café Tedesco / via Condotta.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Montenero den 21 August 1809

Kuns to Ord min bedste Thorwaldsen for at sige Dem at min Kone og jeg venter Dem tilforladelig med de Herrer Koes og Øhlenschläger. Vi ville blive baade bedrøvede og fortørnede hvis De ikke kom. Vi besøgte Dem i Fjor, og i Aar staaer Touren til Dem min gode Ven. Altsaa maae De endelig komme. Deres Helbreed vil finde sig saa vel i vor sunde og behagelige Luft, og De ville aldeles komme Dem, og blive sund, stærk og frisk. Den lille Frederic har bedet mig om at sende Dem indlagte Skrivelse. Han har vunden utroelige Kræfter siden han er [...], og De vil neppe kiende ham igien saa munter og levende er han bleven.

Nu min gode Thorwaldsen vi vente Dem længselsfuld, og De kan ikke blive tilbage uden at giøre os vreed. Høyer lever vel og maler flittig.

De Rossi har skreven mig til at De endnu ikke har ladet afhente de 150 Scudi som jeg havde givet ordre til at udbetale Dem. Lad dem hente, sæt Dem i Vognen og kom hid. Vi vente Dem med aabne Arme.

De behøver blot at tilbringe her nogle Uger. I Midden af Septenber vil vi gjøre en liden Reise til Carara. Min Kone ønsker saa gierne at se Marmorbruddene.

Jeg omfavner Dem ret hjertelig
B[aron] Schubart

Archival Reference
m2 1809, nr. 18
Last updated 10.05.2011 Print