The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 760 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

20.8.1809 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kontrakten.

Theodor von Hahn [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kontrakt mellem Thorvaldsen og Theodor von Hahn om levering af marmmorstatuen Amor holder en sommerfugl for at såre den med en pil.

See Original

Noi sottoscri[tti] con il presente contratto ci obblighiamo ciòe
In quanto a me Alberto Thorvaldsen Scultore Danese mi obbligo fare una Statua p[er] il Sig[no]re. Baron de Hahn rappresentante Amore di mio genio, ed invenzione di marmo di prima qualità, senza macchie ò altri difetti notabili che possino ivi stare dell’ altazza di palmi sei Romani, da doversi finire nel termine di un anno p[er] la somma di scudi ottocento. Ed in quanto a me Baron de Hahn mi obbligo pagare la sud[dett]a. Statua al d[ett]o. Alberto Thorvaldsen Scudi Ottocento moneta Romana in quattro rate di s[cudi] duecento l’una ciòe, la prima anticipata, la seconda a finito Sarà il modello, la terza subbito sbozzato il marmo, e la quarta quando Sarà ultimata. In fide [x] Roma questo di 20. Agosto 1809

Theodor de Hahn
A[lbert]o Thorvalsen

General Comment

Dette er bestillingen på en nu forsvundet marmorstatue af Thorvaldsen, nemlig Amor holder en sommerfugl for at såre den med en pil. Statuen kendes kun fra todimensionale gengivelser, se Mori, op. cit. og tegningen D172.


Originalmodellen blev fremstillet allerede forår 1807, og en bestilling i marmor forelå allerede da, se brev af 30.1.1807. Det er imidlertid uvist, om Thorvaldsen allerede i 1807 havde indgået en mundtlig aftale med von Hahn, som så blev nedfældet på print med nærværende kontrakt, eller om en anden, p.t. uidentificeret person skulle have bestilt værket i 1807. Værket kendes dog kun i von Hahns eksemplar, som iflg. Thiele 1831, p. 113 blev sendt til von Hahns hjemland, Kurland i 1811, hvor den muligvis blev opstillet på hans herregård Pastende (tysk: Postenden), fem km vest for den nuværende lettiske by Talsi.

Amor holder en sommerfugl for at såre den med en pil, statue, marmor, ukendt opholdssted
Amor holder en sommerfugl for at såre den med en pil
Ukendt opholdssted, gengivet fra Mori, op. cit.


Prisen på statuen var 800 scudi, som det fremgår af kontrakten. Det var en fordobling siden 1804 for en statue af tilsvarende højde – 6 romerske palmi = ca. 133 cm – se Thorvaldsens værker, priser.
Som det fremgår, ønskede Thorvaldsen statuen betalt i fire rater – som han plejede – for ikke undervejs at skulle mangle penge til materiale- og værkstedsudgifter:
  • 1. rate, 200 scudi: Straks ved bestillingen
  • 2. rate, 200 scudi: Ved færdiggørelsen af originalmodellen
  • 3. rate, 200 scudi: Efter grovhugningen af marmoren
  • 4. rate, 200 scudi: Ved færdiggørelse

Se mere om denne betalingsform i Thorvaldsens værker, betaling i rater.

Archival Reference
m27, nr. 4
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis NN
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 135.
Other references

  • Ferdinando Mori: Le statue e li bassirelievi inventati e scolpiti in marmo dal cavaliere Alberto Thorwaldsen scultore danese, Rom 1811, pl. 28.

Subjects
Lost Works by Thorvaldsen · Spotless Marble · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen and Baltic Germans · Thorvaldsen's Works, Payment in Instalments · Thorvaldsen's Works, Contracts · Thorvaldsen's Works, Prices
Last updated 15.10.2018 Print