Back to H

Theodor von Hahn

Denne biografi er under udarbejdelse.

von Hahn indgik 20.8.1809 en kontrakt med Thorvaldsen om levering af marmorstatuen Amor med en sommerfugl, som i dag er forsvundet og kun kendes fra en radering i Riepenhausen & Mori, op. cit., en tegning, D172, og Thiele 1831, tab. L.
Statuen blev imidlertid færdig og afsendt til von Hahns hjem i det daværende Kurland, jf. Thiele 1831, p. 113 – muligvis von Hahns herregård Pastende (tysk: Postenden), fem km vest for den nuværende lettiske by Talsi.
Se i øvrigt Forsvundne værker af Thorvaldsen.

von Hahn fungerede som højtstående embedsmand i det russiske kejserrige. Han var en overgang bl.a. guvernør for Kurland.

von Hahns bror, Paul von Hahn (1793-1862) var sekretær for det russiske gesandtskab i Rom 1817-20 og kan derfor også have haft noget med Thorvaldsen at gøre.

References

  • Brdr. Riepenhausen & Mori: Le statue e li bassirilievi inventati e scolpiti in marmo dal cavaliere Alberto Thorwaldsen scultore danese incisi e pubblicati da Ferdinando Mori, tomo I, Rom 1811. M1, pl. 28.

Last updated 31.10.2014

Theodor von Hahn

Peter Theodor von Hahn 1788-1868 German Baron, governor, senator
From Thorvaldsen1 Doc.
To Thorvaldsen2 Doc.
Total3 Doc.

Mentioned in1 Doc.