The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 693 of 10318
Sender Date Recipient
Theodor von Hahn [+]

Sender’s Location

Rom

Muligvis 1809 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af notitsen, men der kunne muligvis være tale om 1809, se den generelle kommentar.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Hahn sends Thorvaldsen a text.

See Original

Hier schicke ich Ihnen mein theuerster Thorvaldsen das versprochenen Schreiben

Ihr ergebener
Hahn

General Comment

Konteksten for denne korte meddelelse kendes ikke. Da von Hahn skriver, at han efter aftale sender et skrift, kunne der måske være tale om et følgebrev til den kontrakt, Thorvaldsen og von Hahn indgik 21.8.1809.


Brevet er i en meget ringe forfatning, da papiret er meget beskadiget og porøst.

Archival Reference
gmV, nr. 115
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen and Baltic Germans
Last updated 07.11.2014 Print