Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 692 af 10318
Afsender Dato Modtager
P.O. Brøndsted [+]

Afsendersted

Rom

Tidligst 1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet må være sendt, mens både Thorvaldsen og Brøndsted har været i Rom. Brøndsted ankom til Rom første gang i efteråret 1809, og dette tidspunkt må derfor angive brevets tidligst mulige datering. Det synes imidlertid sandsynligt, jf. indholdet, der omhandler oplæsning af nyt fra Grækenland, at brevet er sendt efter Brøndsteds ophold i Grækenland, hvorfra han kom til Rom i 1813. Han blev i Rom i 5 uger, inden han over land rejste videre hjem til Danmark. Det er muligt, at brevet er sendt til Thorvaldsen under dette ophold; alternativt kan det være sendt under Brøndsteds tredje ophold i Rom: I januar 1819 ankom Brøndsted til Rom, hvor han blev til sommeren 1820, da han rejste til de Joniske øer og Palermo. Han ankom til Rom igen i slutningen af 1820, hvor han forblev indtil maj 1823.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Illustrissimo Segr / Cavalière Thorvaldsen / Roma

Resumé

Brøndsted inviterer Thorvaldsen til at høre nyt fra Grækenland.

Se original

[Be]dste Ven!
[D]ersom Du har Tid at komme lidt hen til mig i Aften henved Kl: 10 saa skal jeg læse Dig gode Efterretninger for fra Grækenland
Din Brøndsted
Torsdag Aften.

Generel kommentar

Invitationen bevidner det venskabelige forhold mellem Thorvaldsen og Brøndsted. Som det fremgår af andre invitationer, gik de også sammen i teatret og fulgtes undertiden til andre visitter.

Arkivplacering
m8 1823, nr. 124
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Dus med Thorvaldsen · Invitationer til Thorvaldsen, i Italien · Selskabsliv i Italien
Sidst opdateret 21.11.2013 Print