No. 691 af 10318
Afsender Dato Modtager
P.O. Brøndsted [+]

Afsendersted

Antagelig Rom

Tidligst 1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet må være sendt, mens både Thorvaldsen og Brøndsted har været i Rom. Brøndsted ankom til Rom første gang i efteråret 1809, og dette tidspunkt må derfor angive brevets tidligst mulige datering. En anden mulighed er, at brevet er sendt efter Brøndsteds ophold i Grækenland, hvorfra han kom til Rom i 1813. Han blev i Rom i 5 uger, inden han over land rejste videre hjem til Danmark. Det er muligt, at brevet er sendt til Thorvaldsen under dette ophold; alternativt kan det være sendt under Brøndsteds tredje ophold i Rom: i januar 1819 ankom Brøndsted til Rom, hvor han blev til sommeren 1820, da han rejste til de Joniske øer og Palermo. Han ankom til Rom igen i slutningen af 1820, hvor han forblev indtil maj 1823.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Illustrissimo Sgre / il Sgr Cavalliere Thorvaldsen / Roma

Resumé

Brøndsted fremsender et brev og vedlægger en regning for ekspederet post.

Se original

Hulde Ven, Indsluttet et Brev som ene og allene vedkommer Dig. Jeg har tillige den Fornøjelse at melde Dig din lille Regning for Udlagt, ønskende Dig fremdeles, hvis Du ønsker det selv, mange fornøjelige Breve af samme Slags:

For en stor plique den 7de July tilstillet Dig –––2 Sc: 71 baj
for en mindre ditto den 18de July ligeledes ––– –     42
  ––––––––––
      3 Sc –13 baj
  ––––––––––

p.s. Naar Betaling erlægges skal Quittance følge, men ikke før, efterdi Du sidst lod til at være underkastet Fristelse af Djævelen til at blive en Spitsbub, Bedrager, Gavtyv og Schwerenoths-kerl. Vil Du svare Muck samt den Højrumpede, da skal jeg gjerne besørge Brevene naar Du NB betaler Portoen forud. –       Din B.

Generel kommentar

Brevet har ifølge tidens sædvane været skrevet på indersiden af det ark, som samtidig har været kuvert for det brev, som Brøndsted angiver, at han medsender.
Tonen mellem Brøndsted og Thorvaldsen er her usædvanlig fri, og brevets afsluttende salut lader læseren ane den lune humor imellem de to.

Arkivplacering
m26 I, nr. 16
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Brevkultur · Dus med Thorvaldsen · Regninger til Thorvaldsen
Sidst opdateret 21.11.2013 Print