Tidligst 1809

Afsender

P.O. Brøndsted

Afsendersted

Antagelig Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Illustrissimo Sgre / il Sgr Cavalliere Thorvaldsen / Roma

Dateringsbegrundelse

Brevet må være sendt, mens både Thorvaldsen og Brøndsted har været i Rom. Brøndsted ankom til Rom første gang i efteråret 1809, og dette tidspunkt må derfor angive brevets tidligst mulige datering. En anden mulighed er, at brevet er sendt efter Brøndsteds ophold i Grækenland, hvorfra han kom til Rom i 1813. Han blev i Rom i 5 uger, inden han over land rejste videre hjem til Danmark. Det er muligt, at brevet er sendt til Thorvaldsen under dette ophold; alternativt kan det være sendt under Brøndsteds tredje ophold i Rom: i januar 1819 ankom Brøndsted til Rom, hvor han blev til sommeren 1820, da han rejste til de Joniske øer og Palermo. Han ankom til Rom igen i slutningen af 1820, hvor han forblev indtil maj 1823.

Resumé

Brøndsted fremsender et brev og vedlægger en regning for ekspederet post.

Dokument

Hulde Ven, Indsluttet et BrevI som ene og allene vedkommer Dig. Jeg har tillige den Fornøjelse at melde Dig din lille Regning for Udlagt, ønskende Dig fremdeles, hvis Du ønsker det selv, mange fornøjelige Breve af samme Slags:

For en stor pliqueII den 7de July tilstillet Dig –––2 Sc: 71 bajIII
for en mindre ditto den 18de July ligeledes ––– –     42
  ––––––––––
      3 Sc –13 baj
  ––––––––––

p.s. Naar Betaling erlægges skal QuittanceIV følge, men ikke før, efterdi Du sidstV lod til at være underkastet Fristelse af Djævelen til at blive en SpitsbubVI, Bedrager, Gavtyv og Schwerenoths-kerlVII. Vil Du svare MuckVIII samt den HøjrumpedeIX, da skal jeg gjerne besørge Brevene naar Du NB betaler Portoen forud. –       Din B.

Generel kommentar

Brevet har ifølge tidens sædvane været skrevet på indersiden af det ark, som samtidig har været kuvert for det brev, som Brøndsted angiver, at han medsender.
Tonen mellem Brøndsted og Thorvaldsen er her usædvanlig fri, og brevets afsluttende salut lader læseren ane den lune humor imellem de to.

Arkivplacering

m26 I, nr. 16

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Det vides ikke, hvilket brev, der er tale om. Brøndsteds efterfølgende kommentar om, at han ønsker Thorvaldsen ‘mange fornøjelige breve af samme slags’ synes dog at antyde, at der muligvis kunne være tale om et brev fra en amourøs forbindelse.

  2. Der må, jf. Brøndsteds brev 5.2.1825 til Thorvaldsen, være tale om en lille pakke eller et læg, muligvis indeholdende breve. Det ses af følgende citater fra ovennævnte brev: “I en plique let sammenlagt med en Silkesnor og Paaskrivt” og “En lille Plique Pakke og et Brev”.

  3. Dvs. 2 scudi og 71 baiocchi, se evt. referenceartiklen om datidens møntenheder.

  4. Egentl. ‘Kvittance’, det vil, jf. Ordbog over det danske Sprog, sige ‘kvittering’.

  5. Åbenbart har Brøndsted tidligere gjort udlæg og besørget breve for Thorvaldsen uden efterfølgende at få pengene retur. Den drillende tone synes dog at understrege, at stemningen mellem de to på trods heraf var overordentlig munter.

  6. Ifølge Ordbog over det danske Sprog en udspekuleret, underfundig person, en listig bedrager, en skurk. Udtrykket kan også bruges i spøg, hvilket Brøndsted tydeligt gør her, om en skælm, gavstrik eller spilopmager.

  7. Direkte oversat en svær-nøds-karl, dvs. Brøndsted henviser formentlig til, at Thorvaldsen har påkaldt sig “Schwerennot”, nød og elendighed, idet han “fristet af djævlen” har afvist at betale noget, som han på forskud havde fået kvittering på. Schwernot kan dog også henvise til nogen, hvis nærvær medfører stor smerte. Her mener Brøndsted dog antageligt spøgefuldt en fidusmager udi nød og elendighed.

  8. Den danske kaptajn Peter Ludvig Muck (17xx-1836), der synes at have skrevet en egenhændig hilsen som tilføjelse til Jonas Collins brev af 15.12.1823.

  9. Hvem, der har været betegnet ‘den højrumpede’, vides ikke, Thorvaldsen og Brøndsted havde en del fælles venner i Rom. En yderligere, men mindre sandsynlig mulighed er, at Brøndsted er ironisk og refererer til sig selv.

Sidst opdateret 21.11.2013