Muligvis 1809

Afsender

Theodor von Hahn

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af notitsen, men der kunne muligvis være tale om 1809, se den generelle kommentar.

Resumé

Hahn sender en tekst til Thorvaldsen.

Dokument

Hier schicke ich Ihnen mein theuerster Thorvaldsen das versprochenen Schreiben

Ihr ergebener
Hahn

Generel kommentar

Konteksten for denne korte meddelelse kendes ikke. Da von Hahn skriver, at han efter aftale sender et skrift, kunne der måske være tale om et følgebrev til den kontrakt, Thorvaldsen og von Hahn indgik 21.8.1809.


Brevet er i en meget ringe forfatning, da papiret er meget beskadiget og porøst.

Arkivplacering

gmV, nr. 115

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Sidst opdateret 07.11.2014