No. 1579 af 10318
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

Rom

19.10.1816 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regnskabet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Værkstedsregnskab for 3. uge i oktober 1816.

Se original
Vergè avuti
Castelani
Monti
Castelli
Moglia
 
 
 
Lorenzo moglia
Scarpelino g[i]orn.te 3 ½
Ore di vergè
Feraro ferri e un mazzolo per lavorare lo Scarpellino
Spese di polvere perni chiodo e carbone
Compasso comprato
2 torna
2 torna
2 torna
2 torna
4 torna
––––
12
––––
1:60
1:60
1:60
  :40
2
 
 
 
3:30
1:92+
  :90
1:10
  :30
  :40
––––
15:12+


[skrevet med Thorvaldsens egen hånd:]

19 ottobre 1816

Generel kommentar

Værkstedsregnskabet for Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter til primært løn, men også til f.eks. materialer, redskaber og opvarmning. Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1816.

Arkivplacering
gmII, nr. 1,9
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Harald Tesan: Thorvaldsen und seine Bildhauerschule in Rom, Köln, Weimar & Wien 1998.
Emneord
Regnskab 1816-1819 · Thorvaldsens assistenter · Thorvaldsens værksted, indkøb af materialer · Thorvaldsens værksted, indkøb af redskaber · Thorvaldsens værkstedspraksis · Værkstederne ved Piazza Barberini · Værkstedsregnskaber
Personer
? Castelani · Castelli · Antonio Moglia · Lorenzo Moglia · Luigi Moglia · Claudio Monti · ? Vergé
Sidst opdateret 06.01.2017 Print