The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1576 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

19.10.1816 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Workshop accounts for the third week of October 1816.

See Original
Vergè avuti
Castelani
Monti
Castelli
Moglia
 
 
 
Lorenzo moglia
Scarpelino g[i]orn.te 3 ½
Ore di vergè
Feraro ferri e un mazzolo per lavorare lo Scarpellino
Spese di polvere perni chiodo e carbone
Compasso comprato
2 torna
2 torna
2 torna
2 torna
4 torna
––––
12
––––
1:60
1:60
1:60
  :40
2
 
 
 
3:30
1:92+
  :90
1:10
  :30
  :40
––––
15:12+


[skrevet med Thorvaldsens egen hånd:]

19 ottobre 1816

General Comment

Værkstedsregnskabet for Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter til primært løn, men også til f.eks. materialer, redskaber og opvarmning. Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1816.

Archival Reference
gmII, nr. 1,9
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Harald Tesan: Thorvaldsen und seine Bildhauerschule in Rom, Köln, Weimar & Wien 1998.

Subjects
Accounts 1816-1819 · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Workshop, Purchase of Raw Materials · Thorvaldsen's Workshop, Purchase of Tools · Thorvaldsen's Workshop Practice · Studios at Piazza Barberini · Workshop Accounts
Persons
? Castelani · Castelli · Antonio Moglia · Lorenzo Moglia · Luigi Moglia · Claudio Monti · ? Vergé
Last updated 06.01.2017 Print