The Thorvaldsens Museum Archives

Back to V

? Vergé

Denne biografi er under udarbejdelse.


En assistent ved navn Vergé / Verge optræder fra 1816 til 1819 i Thorvaldsens værkstedsregnskaber. Det er nærliggende at tro, at det drejer sig om Lorenzo Vergé. Der er imidlertid den hage ved denne antagelse, at Lorenzos hustru Margherita Vergé benævner sig enke allerede i 8.8.1818. Enten har Margherita skrevet årstallet forkert, eller også er det tale om en anden ikke nærmere identificeret Vergé.

Last updated 13.01.2014

? Vergé

17?? - død efter 1819 ?, italian Sculptor or stonecutter
Mentioned in38 Doc.