Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1653 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

Rom

Antagelig 1.3.1817 [+]

Dateringsbegrundelse

Måned og årstal fremgår tydeligt at regningen, men datoen er stærkt udtværet eller overstreget. Der er formentlig tale om enten den 1. marts eller den 15. marts, da begge regnskaber af disse datoer mangler i rækkefølgen af værkstedsregnskaber for marts 1817, se evt. oversigt her. Regnskaberne blev nemlig som hovedreglen daterede hver lørdag, formentlig i forbindelse med lønudbetalingerne til Thorvaldsens assistenter og andre medhjælpere. Mest sandsynligt er der tale om den 1. marts, da det kunne være et to-tal, der er forsøgt rettet til et et-tal.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Værkstedsregnskab for antagelig den sidste uge i februar 1817.

Se original

A di [x] Marso 1817

Verge avuto 2 torna
Monti avuto 2 torna
Moglia avuto 4 torna
Scarpelino
Fachino
Fachino
Fachino[x] g[i]ornata
Feraro bitta
Carbone
1:60
1:60
2:  
  :60
  :20
  :25
  :50
  :30
  :20
––––
7:25
  20
––––
7 45
Generel kommentar

Værkstedsregnskabet for Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter til primært løn, men også til f.eks. materialer, redskaber og opvarmning. Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1817.


På regningens bagside er der adskillelige blyantsskitser; et studie af en fod, et oprids af en buste, samt skitsering af 4 ansigter i profil. Tryk på Se original for at se disse.

Det vides ikke, hvem ophavsmanden til disse lidt ubehjælpelige tegninger er. Busten kunne muligvis forestille Thorvaldsens buste af en ubekendt mand, A292, jf. Thorvaldsen-kronologien eller Henry Thomas Hope?, A266, jf. Thorvaldsen-kronologien. Disse to buster ligger i deres udformning tættest på tegningen, men tegningen viser ikke nødvendigvis et specifikt værk endsige et Thorvaldsen-værk.

Arkivplacering
gmII, nr. 1,21
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Harald Tesan: Thorvaldsen und seine Bildhauerschule in Rom, Köln, Weimar & Wien 1998.

Emneord
Regnskab 1816-1819 · Thorvaldsens assistenter · Thorvaldsens værksted, indkøb af materialer · Thorvaldsens værkstedspraksis · Værkstederne ved Piazza Barberini · Værkstedsregnskaber
Personer
Antonio Moglia · Lorenzo Moglia · Claudio Monti · ? Vergé
Sidst opdateret 06.01.2017 Print