Antagelig 1.3.1817

Afsender

NN

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Måned og årstal fremgår tydeligt at regningen, men datoen er stærkt udtværet eller overstreget. Der er formentlig tale om enten den 1. marts eller den 15. marts, da begge regnskaber af disse datoer mangler i rækkefølgen af værkstedsregnskaber for marts 1817, se evt. oversigt her. Regnskaberne blev nemlig som hovedreglen daterede hver lørdag, formentlig i forbindelse med lønudbetalingerne til Thorvaldsens assistenter og andre medhjælpere. Mest sandsynligt er der tale om den 1. marts, da det kunne være et to-tal, der er forsøgt rettet til et et-tal.

Resumé

Værkstedsregnskab for antagelig den sidste uge i februar 1817.

Dokument

A di [x]I MarsoII 1817

VergeIII avuto 2 torna
MontiIV avuto 2 torna
MogliaV avuto 4 torna
ScarpelinoVI
FachinoVII
Fachino
Fachino[x] g[i]ornata
Feraro bittaVIII
CarboneIX
1:60
1:60
2:  
  :60
  :20
  :25
  :50
  :30
  :20
––––
7:25
  20
––––
7 45

Generel kommentar

Værkstedsregnskabet for Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter til primært løn, men også til f.eks. materialer, redskaber og opvarmning. Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1817.


På regningens bagside er der adskillelige blyantsskitser; et studie af en fod, et oprids af en buste, samt skitsering af 4 ansigter i profil. Tryk på Se original for at se disse.

Det vides ikke, hvem ophavsmanden til disse lidt ubehjælpelige tegninger er. Busten kunne muligvis forestille Thorvaldsens buste af en ubekendt mand, A292, jf. Thorvaldsen-kronologien eller Henry Thomas Hope?, A266, jf. Thorvaldsen-kronologien. Disse to buster ligger i deres udformning tættest på tegningen, men tegningen viser ikke nødvendigvis et specifikt værk endsige et Thorvaldsen-værk.

Arkivplacering

gmII, nr. 1,21

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Tallet er tværet eller overstreget, se dateringsbegrundelsen. Sandsynligvis er der tale om et to-tal, der er forsøgt rettet til et et-tal.

  2. Dvs. Marzo, altså marts.

  3. Dvs. Thorvaldsens assistent, Vergè, muligvis identisk med Lorenzo Vergè.

  4. Dvs. Thorvaldsens assistent Claudio Monti.

  5. Formentlig identisk med billedhuggeren Lorenzo Moglia. Der kan dog muligvis også være tale om billedhuggeren Antonio Moglia, der kendes fra en kvittering fra 15.9.1811. Mindre sandsynligt er der tale om Luigi Moglia, der var søn af ovennævnte Lorenzo Moglia. Tesan, op. cit. p. 207, hævder, at Luigi Moglia først optræder i regnskaberne fra og med 1819, men dette kan ikke hverken af- eller bekræftes sikkert p.t.

  6. Denne stenhugger er p.t. ikke identificeret.

  7. Denne drager/arbejdsmand er p.t. ikke identificeret. Det samme gælder de følgende, der dog muligvis er den samme.

  8. Denne Feraro, der muligvis er et efternavn, jf. Feraro, muligvis blot en gammel betegnelse for en smed eller en jernhandler, er ikke identificeret p.t. Bitta betyder egentlig en pullert, hvilket ikke giver megen mening her. Bitta er derfor muligvis et navn eller navnet på et bestemt redskab.

  9. Der var tilsyneladende ingen kakkel- eller brændeovne i Thorvaldsens værksteder ved Piazza Barberini. Til gengæld havde hver arbejder, om nødvendigt, et bækken med kul til at holde varmen ved, jf. Louise Seidler (og Hermann Uhde, edit.): Erinnerungen und Leben der Malerin Louise Seidler, Berlin 1874, p. 225.

Sidst opdateret 06.01.2017