The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1653 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

Antagelig 1.3.1817 [+]

Dating based on

Måned og årstal fremgår tydeligt at regningen, men datoen er stærkt udtværet eller overstreget. Der er formentlig tale om enten den 1. marts eller den 15. marts, da begge regnskaber af disse datoer mangler i rækkefølgen af værkstedsregnskaber for marts 1817, se evt. oversigt her. Regnskaberne blev nemlig som hovedreglen daterede hver lørdag, formentlig i forbindelse med lønudbetalingerne til Thorvaldsens assistenter og andre medhjælpere. Mest sandsynligt er der tale om den 1. marts, da det kunne være et to-tal, der er forsøgt rettet til et et-tal.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Workshop accounts presumably for the last week of February 1817.

See Original

A di [x] Marso 1817

Verge avuto 2 torna
Monti avuto 2 torna
Moglia avuto 4 torna
Scarpelino
Fachino
Fachino
Fachino[x] g[i]ornata
Feraro bitta
Carbone
1:60
1:60
2:  
  :60
  :20
  :25
  :50
  :30
  :20
––––
7:25
  20
––––
7 45
General Comment

Værkstedsregnskabet for Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter til primært løn, men også til f.eks. materialer, redskaber og opvarmning. Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1817.


På regningens bagside er der adskillelige blyantsskitser; et studie af en fod, et oprids af en buste, samt skitsering af 4 ansigter i profil. Tryk på Se original for at se disse.

Det vides ikke, hvem ophavsmanden til disse lidt ubehjælpelige tegninger er. Busten kunne muligvis forestille Thorvaldsens buste af en ubekendt mand, A292, jf. Thorvaldsen-kronologien eller Henry Thomas Hope?, A266, jf. Thorvaldsen-kronologien. Disse to buster ligger i deres udformning tættest på tegningen, men tegningen viser ikke nødvendigvis et specifikt værk endsige et Thorvaldsen-værk.

Archival Reference
gmII, nr. 1,21
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Harald Tesan: Thorvaldsen und seine Bildhauerschule in Rom, Köln, Weimar & Wien 1998.

Subjects
Accounts 1816-1819 · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Workshop, Purchase of Raw Materials · Thorvaldsen's Workshop Practice · Studios at Piazza Barberini · Workshop Accounts
Persons
Antonio Moglia · Lorenzo Moglia · Claudio Monti · ? Vergé
Last updated 06.01.2017 Print