No. 1599 af 10318
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

Rom

7.12.1816 [+]

Dateringsbegrundelse

Dag, dato og måned fremgår af regningen, men ikke år. Året er her sat til 1816, da regningen kan ses i forlængelse af lignende regninger fra 1816 og eftersom 7. december 1816 faldt på en lørdag, der i langt de fleste værkstedsregninger netop var lønudbetalingsdag.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Værkstedsregnskab for 1. uge i december 1816.

Se original

Sabato 7 Decembre

Castelani
Vergè
Monti
Castelli
Moglia
 
 
Fachini per portare il mas[?].e
Spesa di vergè spille cor[x] doretto e lapisa
Vite piantate
Scarpelino 2+
2:60 torna
2:05
2:05
1:80
1:75
––––
10:25
1
1:55 [føjet til med blyant]
1:55
  :40
2:25
 
 
  :40
  :20
  :80
1:50
––––
8:00
––– [føjet til med blyant]
9:55 [føjet til med blyant]
Generel kommentar

Værkstedsregnskabet for Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter til primært løn, men også til f.eks. materialer og redskaber. Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1816.

Arkivplacering
gmII, nr. 1,11
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Harald Tesan: Thorvaldsen und seine Bildhauerschule in Rom, Köln, Weimar & Wien 1998.
Emneord
Regnskab 1816-1819 · Thorvaldsens assistenter · Thorvaldsens gårdhave i Rom · Thorvaldsens værksted, indkøb af materialer · Thorvaldsens værksted, indkøb af redskaber · Thorvaldsens værkstedspraksis · Værkstederne ved Piazza Barberini · Værkstedsregnskaber
Personer
? Castelani · Castelli · Antonio Moglia · Lorenzo Moglia · Claudio Monti · ? Vergé
Sidst opdateret 06.01.2017 Print