No. 1599 of 10318
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

7.12.1816 [+]

Dating based on

Dag, dato og måned fremgår af regningen, men ikke år. Året er her sat til 1816, da regningen kan ses i forlængelse af lignende regninger fra 1816 og eftersom 7. december 1816 faldt på en lørdag, der i langt de fleste værkstedsregninger netop var lønudbetalingsdag.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Workshop accounts for the first week of December 1816.

See Original

Sabato 7 Decembre

Castelani
Vergè
Monti
Castelli
Moglia
 
 
Fachini per portare il mas[?].e
Spesa di vergè spille cor[x] doretto e lapisa
Vite piantate
Scarpelino 2+
2:60 torna
2:05
2:05
1:80
1:75
––––
10:25
1
1:55 [føjet til med blyant]
1:55
  :40
2:25
 
 
  :40
  :20
  :80
1:50
––––
8:00
––– [føjet til med blyant]
9:55 [føjet til med blyant]
General Comment

Værkstedsregnskabet for Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter til primært løn, men også til f.eks. materialer og redskaber. Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1816.

Archival Reference
gmII, nr. 1,11
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Harald Tesan: Thorvaldsen und seine Bildhauerschule in Rom, Köln, Weimar & Wien 1998.
Subjects
Accounts 1816-1819 · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Atrium in Rome · Thorvaldsen's Workshop, Purchase of Raw Materials · Thorvaldsen's Workshop, Purchase of Tools · Thorvaldsen's Workshop Practice · Studios at Piazza Barberini · Workshop Accounts
Persons
? Castelani · Castelli · Antonio Moglia · Lorenzo Moglia · Claudio Monti · ? Vergé
Last updated 06.01.2017 Print