7.12.1816

Sender

NN

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dag, dato og måned fremgår af regningen, men ikke år. Året er her sat til 1816, da regningen kan ses i forlængelse af lignende regninger fra 1816 og eftersom 7. december 1816 faldt på en lørdag, der i langt de fleste værkstedsregninger netop var lønudbetalingsdag.

Abstract

Workshop accounts for the first week of December 1816.

Document

Sabato 7 Decembre

CastelaniI
VergèII
MontiIII
CastelliIV
MogliaV
 
 
FachiniVI per portare il mas[?].eVII
Spesa di vergè spille cor[x]VIII doretto e lapisaIX
Vite piantateX
ScarpelinoXI 2+
2:60 torna
2:05
2:05
1:80
1:75
––––
10:25
1
1:55 [føjet til med blyant]
1:55
  :40
2:25
 
 
  :40
  :20
  :80
1:50
––––
8:00
––– [føjet til med blyant]
9:55 [føjet til med blyant]

General Comment

Værkstedsregnskabet for Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter til primært løn, men også til f.eks. materialer og redskaber. Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1816.

Archival Reference

gmII, nr. 1,11

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Dvs. Thorvaldsens assistent, Castelani, muligvis identisk med Domenico Castellani.

 2. Dvs. Thorvaldsens assistent, Vergè, muligvis identisk med Lorenzo Vergè.

 3. Dvs. Thorvaldsens assistent Claudio Monti.

 4. Formentlig identisk med den allerede i 1805 nævnte stenhugger Castelli, jf. brev af 30.8.1805. Navnet dækker dog over en vidtforgrenet kunstnerslægt, jf. Tesan, op. cit. p. 175.

 5. Formentlig identisk med billedhuggeren Lorenzo Moglia. Der kan dog muligvis også være tale om billedhuggeren Antonio Moglia, der kendes fra en kvittering fra 15.9.1811. Mindre sandsynligt er der tale om Luigi Moglia, der var søn af ovennævnte Lorenzo Moglia. Tesan, op. cit. p. 207, hævder, at Luigi Moglia først optræder i regnskaberne fra og med 1819, men dette kan ikke hverken af- eller bekræftes sikkert p.t.

 6. Disse dragere er p.t. ikke identificeret.

 7. Læsningen af ordet er vanskelig, betydningen er derfor p.t. uvis.

 8. Læsningen af ordet er vanskelig, muligvis menes “corde”, dvs. snor.

 9. Formentlig menes her en flertalsform af “lapis”, dvs. blyanter.

 10. Thorvaldsen havde en lille gårdhave i forbindelse med sine tre atelierer på hjørnet af Piazza Barberini og Colonetta di Barberini, jf. referenceartiklen Thorvaldsens gårdhave i Rom. Det var formentlig i denne gårdhave, vinene blev plantet.

 11. Denne stenhugger er p.t. ikke identificeret.

Last updated 06.01.2017