No. 9542 af 10318
Afsender Dato Modtager
J.P. Møller [+]

Afsendersted

København

13.2.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Møller kvitterer for modtagelse af betaling for malerierne Svendborg by, B278, og Landskab ved Svendborg Sund, B277.

Se original

Af Højvelbaarne Herr Conferenzraad Thorwaldsen har Undertegnede modtaget den Sum af 300 Rbd, for Udførelsen af 2de Landskaber for[e]stillende Aftenen og Formidd[a]gen ved Svendborg og dets Omgiv[n]ing. –
For rigtige Modtagelse af benævnte tre hundrede Rigsbd. gives he[r]ved skyldigst min Qvitteri[n]g

Kiøbenhavn
d 13 Febr. 1844.
ærbødigst
JP Møller
Charlottenborg
Generel kommentar

Kvitteringen dokumenterer Thorvaldsens indkøb af to af Møllers malerier, nemlig Svendborg by, B278, og Landskab ved Svendborg Sund, B277, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling.


Indkøbet af malerierne var Thorvaldsens sidste (dokumenterede) maleriindkøb før hans død 24.3.1844. De blev udstillet senere samme år på Charlottenborgudstillingen som tilhørende Thorvaldsens Museum, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skiönne Kunster offentlig udstillede Kunstværker, op. cit. Her havde de de mere udførlige titler: Svendborg Bye og Frue Kirke, ved Solens Nedgang og Svendborg Sund med Taasinge i Baggrunden, Formiddagsbelysning.

Arkivplacering
gmI, nr. 53
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Ludvig Müller: Thorvaldsens Museum. Anden Afdeling. Nyere Kunstsager. Beskrevne af lic. L. Müller, Museets Inspecteur. Første og andet Afsnit. Malerier og Tegninger, København 1849, p. 66-67, nr. 277-278.
Emneord
Indkøb af malerier · Kunstakademiets udstillinger · Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsens malerisamling
Værker
Sidst opdateret 24.03.2023 Print