The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9477 of 10246
Sender Date Recipient
J.P. Møller [+]

Sender’s Location

København

13.2.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Møller acknowledges receipt of payment for the paintings The Town of Svendborg, Funen, B278, and Landscape at Svendborg Sound, B277.

See Original

Af Højvelbaarne Herr Conferenzraad Thorwaldsen har Undertegnede modtaget den Sum af 300 Rbd, for Udførelsen af 2de Landskaber for[e]stillende Aftenen og Formidd[a]gen ved Svendborg og dets Omgiv[n]ing. –
For rigtige Modtagelse af benævnte tre hundrede Rigsbd. gives he[r]ved skyldigst min Qvitteri[n]g

Kiøbenhavn
d 13 Febr. 1844.
ærbødigst
JP Møller
Charlottenborg
General Comment

Kvitteringen dokumenterer Thorvaldsens indkøb af to af Møllers malerier, nemlig Svendborg by, B278, og Landskab ved Svendborg Sund, B277, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling.


Indkøbet af malerierne var Thorvaldsens sidste (dokumenterede) maleriindkøb før hans død 24.3.1844. De blev udstillet senere samme år på Charlottenborgudstillingen som tilhørende Thorvaldsens Museum, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skiönne Kunster offentlig udstillede Kunstværker, op. cit. Her havde de de mere udførlige titler: Svendborg Bye og Frue Kirke, ved Solens Nedgang og Svendborg Sund med Taasinge i Baggrunden, Formiddagsbelysning.

Archival Reference
gmI, nr. 53
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Ludvig Müller: Thorvaldsens Museum. Anden Afdeling. Nyere Kunstsager. Beskrevne af lic. L. Müller, Museets Inspecteur. Første og andet Afsnit. Malerier og Tegninger, København 1849, p. 66-67, nr. 277-278.

Subjects
Purchase of Paintings · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Works
Last updated 01.08.2016 Print