13.2.1844

Afsender

J.P. Møller

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Resumé

Møller kvitterer for modtagelse af betaling for malerierne Svendborg by, B278, og Landskab ved Svendborg Sund, B277.

Dokument

Af Højvelbaarne Herr ConferenzraadI Thorwaldsen har Undertegnede modtaget den Sum af 300 RbdII, for Udførelsen af 2de LandskaberIII for[e]stillende Aftenen og Formidd[a]gen ved Svendborg og dets Omgiv[n]ing. –
For rigtige Modtagelse af benævnte tre hundrede RigsbdIV. gives he[r]ved skyldigst min Qvitteri[n]g

Kiøbenhavn
d 13 Febr. 1844.
ærbødigst
JP Møller
Charlottenborg

Generel kommentar

Kvitteringen dokumenterer Thorvaldsens indkøb af to af Møllers malerier, nemlig Svendborg by, B278, og Landskab ved Svendborg Sund, B277, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling.


Indkøbet af malerierne var Thorvaldsens sidste (dokumenterede) maleriindkøb før hans død 24.3.1844. De blev udstillet senere samme år på Charlottenborgudstillingen som tilhørende Thorvaldsens Museum, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skiönne Kunster offentlig udstillede Kunstværker, op. cit. Her havde de de mere udførlige titler: Svendborg Bye og Frue Kirke, ved Solens Nedgang og Svendborg Sund med Taasinge i Baggrunden, Formiddagsbelysning.

Arkivplacering

gmI, nr. 53

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Værker

B278 Svendborg by, 1844, inv.nr. B278
B277 Landskab ved Svendborg Sund, 1843, inv.nr. B277

Kommentarer

  1. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  2. Dvs. rigsbankdaler. Læs mere om datidens møntenheder i referenceartiklen Møntenheder.

  3. Dvs. de to malerier Svendborg by, B278, og Landskab ved Svendborg Sund, B277, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling.

  4. Dvs. rigsbankdaler. Læs mere om datidens møntenheder i referenceartiklen Møntenheder.

Sidst opdateret 01.08.2016