Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7122 af 10246
Afsender Dato Modtager
Wilhelm Marstrand [+]

Afsendersted

Rom

1.3.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den bog, hvori teksten er trykt.

M. Raffenberg
Resumé

Marstrand skriver, at Thorvaldsen nok snart vender tilbage til Danmark. Han roser hans arbejde og tilskriver billedhuggerens mulige smålighed i pengesager, at hans familie er grisk og ukærlig imod ham. Han fremhæver desuden Thorvaldsens enestående og imponerende ansigt.

Se original

[…]

Nu kommer han da nok hiem, den gamle forunderlige og dog elskværdige Thorvaldsen. Det er en Lyst at see ham arbeide, det ene skønnere end det andet. Man vil vist i Forretningssager finde ham smaalig og mistænksom, men det forringer ikke hans udødelige Fortienester, som har skaffet ham Navn af den Første af alle Nationer. Her er han overalt Nr. 1. Hans uheldige Familieforhold har givet ham disse Feil; han er kastet i Gabet paa gridske og ukiærlige Mennesker. Man maa i saa Henseende beklage ham og dog skal De see en Løve i ham, der sidder et Ansigt paa ham, som er af de siældne. –

[…]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter Marstrands breve, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Vilhelm Marstrand: Breve, Kjøbenhavn 1880, p. 28.

Emneord
Karakteristikker af Thorvaldsens person · Kritik af Thorvaldsens værker, positiv · Thorvaldsens børn · Thorvaldsens påståede nærighed
Personer
Elisa Paulsen · Fritz Paulsen · Bertel Thorvaldsen · Anna Maria Uhden
Sidst opdateret 11.04.2020 Print