No. 7175 of 10318
Sender Date Recipient
Wilhelm Marstrand [+]

Sender’s Location

Rom

1.3.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den bog, hvori teksten er trykt.

M. Raffenberg
Abstract

Marstrand writes that Thorvaldsen will probably soon return to Denmark, and he praises his work. The sculptor may be mean in money matters, but that is due to his family circumstances. He also mentions his impressive face.

See Original

[…]

Nu kommer han da nok hiem, den gamle forunderlige og dog elskværdige Thorvaldsen. Det er en Lyst at see ham arbeide, det ene skønnere end det andet. Man vil vist i Forretningssager finde ham smaalig og mistænksom, men det forringer ikke hans udødelige Fortienester, som har skaffet ham Navn af den Første af alle Nationer. Her er han overalt Nr. 1. Hans uheldige Familieforhold har givet ham disse Feil; han er kastet i Gabet paa gridske og ukiærlige Mennesker. Man maa i saa Henseende beklage ham og dog skal De see en Løve i ham, der sidder et Ansigt paa ham, som er af de siældne. –

[…]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter Marstrands breve, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Vilhelm Marstrand: Breve, Kjøbenhavn 1880, p. 28.
Subjects
Characterizations of Thorvaldsen · Criticism of Thorvaldsen's Works, Positive · Thorvaldsen's Children · Thorvaldsen's Alleged Stinginess
Persons
Elisa Paulsen · Fritz Paulsen · Bertel Thorvaldsen · Anna Maria Uhden
Last updated 11.04.2020 Print