No. 7851 af 10318
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Berlingske Tidende [+]

Afsendersted

København

22.11.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

[...]

Igaar overleverede Overpræsidenten Thorvaldsens i Nærværelse af hele Magistraten og de 32 Mænd, efter en kort indledende Tale det for ham udfærdigede Borgerpatent. Han blev afhentet og fulgt hjem af en af Magistraten (Borgmester Mundt) og en af de 32 Mænds Formænd (Oberstlieutenant Frydenreich). Diplomet skal været skrevet paa Pergament, indesluttet i Fløiel; Stadens Segl var i en Capsel med Forziringer. – Dernæst spiste Kunstneren til Middag paa Skydebanen med Magistraten og Kjøbenhavns Borgerrepræsentanter.

[...]

Generel kommentar

Denne notits blev publiceret i avisen Berlingske Tidende, Nr. 279, 22.11.1838. Teksten omhandler Thorvaldsens udnævnelse til æresborger i København 21.11.1838.

Emneord
Thorvaldsens udnævnelse til æresborger i København · Thorvaldsens udnævnelser
Personer
Peder Johannes Friedenreich · Just Henrik Mundt · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 09.05.2017 Print