22.11.1838

Afsender

Redaktørerne ved Berlingske Tidende

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori teksten blev trykt.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

[...]

Igaar overleverede Overpræsidenten Thorvaldsens i Nærværelse af hele Magistraten og de 32 Mænd, efter en kort indledende Tale det for ham udfærdigede Borgerpatent. Han blev afhentet og fulgt hjem af en af Magistraten (Borgmester Mundt) og en af de 32 Mænds Formænd (Oberstlieutenant FrydenreichI). Diplomet skal været skrevet paa Pergament, indesluttet i Fløiel; Stadens Segl var i en Capsel med Forziringer. – Dernæst spiste Kunstneren til Middag paa Skydebanen med Magistraten og Kjøbenhavns Borgerrepræsentanter.

[...]

Generel kommentar

Denne notits blev publiceret i avisen Berlingske Tidende, Nr. 279, 22.11.1838. Teksten omhandler Thorvaldsens udnævnelse til æresborger i København 21.11.1838.

Emneord

Personer

Værker

N36 Thorvaldsens æresborgerdiplom fra staden København, 21. november 1838, inv.nr. N36

Kommentarer

  1. Dvs. den danske vinhandler og officer Peder Johannes Friedenreich. Som det ses, staver avisen hans navn forkert.

Sidst opdateret 09.05.2017