No. 7852 af 10318
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dannevirke 22.11.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

[...]

Ved sidst i dette Blad at give et kort Udtog af den berømte Billedhugger Bertel Thorvaldsen er det ikke blevet omtalt, at han foruden at være Commandør af Dannebrogen og Dannebrogsmand endnu bærer 10 forskjellige Ordener fra forskjellige Regjeringer til Beviis paa, hvormeget man paaskjønner hans Værd; samt at Conferentsraaderne her i Landet nyligen have nydt den Ære, at Thorvaldsen ogsaa er bleven benaadet med Titelen Conferentsraad.

[...]

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Dannevirke 22.11.1838. Teksten omtaler bl.a. Thorvaldsens udnævnelse til konferensråd 10.9.1838.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Dannevirke 22.11.
Emneord
Thorvaldsens udnævnelser
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 18.12.2016 Print