The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7792 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dannevirke 22.11.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

[...]

Ved sidst i dette Blad at give et kort Udtog af den berømte Billedhugger Bertel Thorvaldsen er det ikke blevet omtalt, at han foruden at være Commandør af Dannebrogen og Dannebrogsmand endnu bærer 10 forskjellige Ordener fra forskjellige Regjeringer til Beviis paa, hvormeget man paaskjønner hans Værd; samt at Conferentsraaderne her i Landet nyligen have nydt den Ære, at Thorvaldsen ogsaa er bleven benaadet med Titelen Conferentsraad.

[...]

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Dannevirke 22.11.1838. Teksten omtaler bl.a. Thorvaldsens udnævnelse til konferensråd 10.9.1838.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Dannevirke 22.11.
Subjects
Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 18.12.2016 Print