22.11.1838

Sender

Redaktørerne ved Dannevirke

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Document

[...]

Ved sidst i dette Blad at give et kort Udtog af den berømte Billedhugger Bertel Thorvaldsen er det ikke blevet omtalt, at han foruden at være Commandør af Dannebrogen og Dannebrogsmand endnu bærer 10 forskjellige Ordener fra forskjellige Regjeringer til Beviis paa, hvormeget man paaskjønner hans Værd; samt at Conferentsraaderne her i Landet nyligen have nydt den Ære, at Thorvaldsen ogsaa er bleven benaadet med Titelen Conferentsraad.

[...]

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Dannevirke 22.11.1838. Teksten omtaler bl.a. Thorvaldsens udnævnelse til konferensråd 10.9.1838.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Dannevirke 22.11.

Subjects

Persons

Last updated 18.12.2016