The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7793 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dagen [+]

Sender’s Location

København

23.11.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

Thorvaldsens Buste.

Hr. Billedhugger G. Borup havde modelleret Thorvaldsens Buste i det mindre efter Naturen, med hvilket Arbeide han var saa heldig at det vandt saavel Academiets som andre Kjenderes Bifald; han lod altsaa Gibs-Afstøbninger forfærdige og sørgede for at disse bleve bedre afpudsede end man i Almindelighed kan bekomme dem bos Gibserne, ved selv at eftergaae de Afstøbninger han solgte i sin Bopæl, da det er bekjendt at Gibseren ei med den Følelse eller Kyndighed som Kunstneren selv kan afpudse et saadant Arbeide; han gav os kun en af de herværende Gibsere, nemlig Barsugli paa Kjøbmagergade, Tilladelse til at sælge Afstøbninger af denne Buste til dem der maatte være tilfreds med et saadant Arbeide som han kunde levere. Madame Antonetti paa Østergade havde ogsaa udbedet sig Kunstnerens Tilladelse til at sælge Busten, men fik Afslag.
Hun lod derpaa en yngre Elev af Akademiet modellere en Buste af omtrent samme Størrelse som den Borupske, men som ikke var nogen Kopi af den.
Hvad enten man betragter det sidst omtalte Arbeide fra Kunstfuldendelsens Lighedens Side, kan det ingen Sammenligning taale med Hr. Borups Buste; det sælges ogsaa for meget ringere Priis.
Da der vist ere mange Tusinde af vore Landsmænd som ønske at besidde den store Kunstners Billede, er det ikke overflødigt at gjøre dem opmærksomme paa denne Omstændighed, for at de ikke skulle omfavne en Sky isteden for Juno; thi i den Borupske Buste er Ligheden ædel og iøinefaldende; med den anden derimod er dette ingenlunde Tilfældet.

General Comment

Denne avisartikel blev publiceret i Dagen, Nr. 280, 23.11.1838.

Subjects
Portraits, Depicting Thorvaldsen
Persons
Johanne Juliane Antonetti · G. Borup
Last updated 09.05.2017 Print