No. 7851 of 10318
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Berlingske Tidende [+]

Sender’s Location

København

22.11.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

[...]

Igaar overleverede Overpræsidenten Thorvaldsens i Nærværelse af hele Magistraten og de 32 Mænd, efter en kort indledende Tale det for ham udfærdigede Borgerpatent. Han blev afhentet og fulgt hjem af en af Magistraten (Borgmester Mundt) og en af de 32 Mænds Formænd (Oberstlieutenant Frydenreich). Diplomet skal været skrevet paa Pergament, indesluttet i Fløiel; Stadens Segl var i en Capsel med Forziringer. – Dernæst spiste Kunstneren til Middag paa Skydebanen med Magistraten og Kjøbenhavns Borgerrepræsentanter.

[...]

General Comment

Denne notits blev publiceret i avisen Berlingske Tidende, Nr. 279, 22.11.1838. Teksten omhandler Thorvaldsens udnævnelse til æresborger i København 21.11.1838.

Subjects
Thorvaldsen's Appointment As Honorary Citizen Of Copenhagen · Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
Peder Johannes Friedenreich · Just Henrik Mundt · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 09.05.2017 Print