Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2183 af 10318
Afsender Dato Modtager
Peder Brønnum Scavenius [+]

Afsendersted

Rom

1.4.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet. Det skal dog bemærkes, at Scavenius i sin dagbogsoptegnelse af 28.5.1819, den sidste mens han stadig er i Rom, skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Peder Brønnum Scavenius [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Scavenius har besøgt Thorvaldsens værksted sammen med Hermann Ernst Freund, og beundret nogle af Thorvaldsens skulpturer og hans lille gårdhave. Freund er ved at hugge C.A. Jensens buste.

Se original

Med den unge Billedhugger Freund, om hvis duelighed Thorvaldsens Venskab og Indrømmelse af Boelig hos sig vidner, besøgt Th.s Attelier, og beundret de der sig befindende herlige Kunstvkærker, men alt for hurtigt igjennemløbet dem. I den Hast laae jeg især Mærke til Venus med en Blomst i Haanden, som vel uden at tabe kunde staae ved siden af den berømte i Florents. Den er alt udført, eller dog bestilt 4 el. 5 Gange i Marmor. – Mercur, der just med Floiten har indslumret den 100øiede Argus, og listigen fremdrager det skjulte Sværd. Denne statue er bestilt i Marmor af Hertugen. – Basrelieffet Natten – Basreliefferne til Christiansborg, – den berømte Fries’, forestillende Alexanders Triumphtog, et sandt Genie-Værk, udført med en let, dristig Haand. – Den colossalske Jason – og mangfoldig flere. En ret net liden Hauge findes ved Værkstedet. – Freund hugger nu sin Ven, Jensens Byste. Gibshovedet ligner særdeles vel. Om Efterm. en Tour ud[?] forbi Portieni Octavii, hvor nu findes et Fisketorv, Theatro Marcelli, hvis ene Muur som endnu staaende hører til et Pallads; ponte rotto, forhen pons sublicini; Templum Fortunæ virilii, nu en armenisk Kirke ; Frontespicet, og Seulerner paa Siden, riflede joniske, med et Gips Gebælk; Templum Vestæ, quadri fontii, langs Palatiner Bjerget, over campo vaccino, Capitolet og Hiem[?].

Generel kommentar

Teksten stammer fra Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, andet hæfte ud af tre, p. 71. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt, op. cit. og Wittstock, op. cit.

Arkivplacering
Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Holger Hjelholt: “Uddrag af Peder Brønnum Scavenius’ Rejsedagbøger 1818-19”, Danske Magazin 8. række, 2. bind, pp. 115-127.
  • Jürgen Wittstock: Geschichte der deutschen und skandinavischen Thorvaldsen-Rezeption bis zur Jahresmitte 1819, Hamburg 1975, p. 336-338.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Casa Buti · Thorvaldsens bofæller i Casa Buti · Thorvaldsens gårdhave i Rom · Thorvaldsens værksteder · Thorvaldsens værksteder, besøg i
Personer
Christian Carl Friedrich August · Hermann Ernst Freund · C.A. Jensen · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 24.04.2017 Print