Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8935 af 10246
Afsender Dato Modtager
Constantin Hansen [+]

Afsendersted

Rom

2.12.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Ludvig Müller [+]

Modtagersted

København

Resumé

Hansen fortæller, at Thorvaldsen har købt et maleri af Adam Müller, selvom det endnu er under udførelse, Kristus og de fire evangelister, B276.

[...] Deres Broder arbejder paa et Billede som indeholder en Fremstilling af det nye Testament; han har i disse dage forud solgt det til Thorvaldsen, hvilket syntes at glæde ham meget. [...]

Generel kommentar

Kun de dele af brevet, der vedrører Thorvaldsen, er gengivet her.


Brevet dokumenterer tidspunktet for Thorvaldsens lovning på køb af det endnu ufærdige maleri Kristus og de fire evangelister, B276, der i dag befinder sig i Thorvaldsens malerisamling. Betalingen faldt dog først 27.5.1842, jf. betalingsoversigt af 31.5.1842.


Adam Müller havde siden 1837 lidt af tuberkulose og blev, i samme brev som ovenstående uddrag stammer fra, kun spået at leve endnu fire måneder af bl.a. lægen Emil Hornemann. Thorvaldsens køb af maleriet skal muligvis også ses i dén kontekst, dvs. som en opmuntring til kunstneren.

Se evt. mere om Thorvaldsens malerisamling i Thorvaldsens malerisamling – en samling med en særlig udeladelse.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 3748.4o. Breve til Ludvig Müller, Danske Brevskrivere nr. 3, brev nr. 38.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere · Thorvaldsens malerisamling
Personer
Adam Müller · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 30.03.2017 Print