The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8935 of 10246
Sender Date Recipient
Constantin Hansen [+]

Sender’s Location

Rom

2.12.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Ludvig Müller [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Hansen writes that Thorvaldsen has bought a painting by Adam Müller even though it is still unfinished, Christ and the Evangelists, B276.

[...] Deres Broder arbejder paa et Billede som indeholder en Fremstilling af det nye Testament; han har i disse dage forud solgt det til Thorvaldsen, hvilket syntes at glæde ham meget. [...]

General Comment

Kun de dele af brevet, der vedrører Thorvaldsen, er gengivet her.


Brevet dokumenterer tidspunktet for Thorvaldsens lovning på køb af det endnu ufærdige maleri Kristus og de fire evangelister, B276, der i dag befinder sig i Thorvaldsens malerisamling. Betalingen faldt dog først 27.5.1842, jf. betalingsoversigt af 31.5.1842.


Adam Müller havde siden 1837 lidt af tuberkulose og blev, i samme brev som ovenstående uddrag stammer fra, kun spået at leve endnu fire måneder af bl.a. lægen Emil Hornemann. Thorvaldsens køb af maleriet skal muligvis også ses i dén kontekst, dvs. som en opmuntring til kunstneren.

Se evt. mere om Thorvaldsens malerisamling i Thorvaldsens malerisamling – en samling med en særlig udeladelse.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 3748.4o. Breve til Ludvig Müller, Danske Brevskrivere nr. 3, brev nr. 38.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen as Mentor for Other Artists · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Persons
Adam Müller · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 30.03.2017 Print