Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6370 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

Rom

21.1.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Resumé

Andersen beretter om en nær-ulykke i Thorvaldsens værksted, der kunne have kostet billedhuggeren livet eller i hvert fald helbreddet under arbejdet på modellen til Maximilian 1.’s hest, A128.

[...] Et Par Nyheder maa jeg tilføie, at mit korte Epistel ikke skal blive for kjedeligt! Forleden Dag da Thorvaldsen arbeidede paa sin store Marmorhest, eller rettere Gipsmodellen til samme, gjorte han et Feil­trin paa det meget høie Stillads og styrtede – men greb tillykke i Hestens Øre og holdt sig fast, ellers havde han vist, enten brækket Halsen eller slaaet Lemmerne fordærvet; nu er han kommen sig efter den Skræk og beder Dem hilset. [...]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens brev til Jonas Collin, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thorvaldsens biograf, Just Mathias Thiele, genfortalte historien mere detaljeret og dramatiseret, jf. Thiele III, p. 515-516. Collin kommenterede hændelsen i sit brev til Thorvaldsen af 15.2.1834.

Thiele
Episoden er omtalt hos Thiele III, p. 515-516 i dramatiseret form.
Andre referencer

  • Brev fra H.C. Andersen til Jonas Collin af 21.1.1834, læs hele brevet her.

Emneord
Portrætstatuer, historiske personer · Rytterstatuen af Maximilian 1. · Thorvaldsens helbred
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 04.11.2016 Print