Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6368 af 10247
Afsender Dato Modtager
Fritz Paulsen [+]

Afsendersted

Rom

21.1.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / S:T: Herr Etatsraad / Ridder Thorvaldsen.
Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Høyvelbaarne Herr Etatsraad.

Saavel forinden, – som naar De læser hoslagde Skrivelse, beder jeg Deres Høyvelbaarenhed at opfatte Tanken og Sandheden af, at det bør være mig tilladt ligesom enhver anden, at have min Anskuelse og Formeening, og desaarsag ogsaa mueligen kan bedømme en Sag forskiellig og anderledes end De selv, hvorimod jeg er incapabel, forsættlig, – enten at ville krænke eller fornærme.
Jeg ønsker i dette som i et hvert andet Tilfælde at underkaste mine Hensigter, min Tanke, og min Handlemaade en stræng, men tillige retferdig Kritik.
Maaske at Deres Høyvelbaarenhed ved en roelig Bedømmelse vil finde at jeg kunde fortiene Deres Tillid.
Jeg skriver disse Linier ligesaa ligefrem som de staae skrevet i mit Indre, og jeg ønsker de maatte forstaaes.
Rom den 21d. Januar 1834

ærb
F. Paulsen!

Arkivplacering
m19 1834, nr. 7
Sidst opdateret 10.05.2011 Print