The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6368 of 10247
Sender Date Recipient
Fritz Paulsen [+]

Sender’s Location

Rom

21.1.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Tilskrift: Til / S:T: Herr Etatsraad / Ridder Thorvaldsen.
Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Høyvelbaarne Herr Etatsraad.

Saavel forinden, – som naar De læser hoslagde Skrivelse, beder jeg Deres Høyvelbaarenhed at opfatte Tanken og Sandheden af, at det bør være mig tilladt ligesom enhver anden, at have min Anskuelse og Formeening, og desaarsag ogsaa mueligen kan bedømme en Sag forskiellig og anderledes end De selv, hvorimod jeg er incapabel, forsættlig, – enten at ville krænke eller fornærme.
Jeg ønsker i dette som i et hvert andet Tilfælde at underkaste mine Hensigter, min Tanke, og min Handlemaade en stræng, men tillige retferdig Kritik.
Maaske at Deres Høyvelbaarenhed ved en roelig Bedømmelse vil finde at jeg kunde fortiene Deres Tillid.
Jeg skriver disse Linier ligesaa ligefrem som de staae skrevet i mit Indre, og jeg ønsker de maatte forstaaes.
Rom den 21d. Januar 1834

ærb
F. Paulsen!

Archival Reference
m19 1834, nr. 7
Last updated 10.05.2011 Print