No. 6410 of 10318
Sender Date Recipient
H.C. Andersen [+]

Sender’s Location

Rom

21.1.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Andersen describes an accident in Thorvaldsen’s workshop, which could have cost the sculptor his life or at any rate his health during the work on the model for Maximilian 1.’s horse, A128.

[...] Et Par Nyheder maa jeg tilføie, at mit korte Epistel ikke skal blive for kjedeligt! Forleden Dag da Thorvaldsen arbeidede paa sin store Marmorhest, eller rettere Gipsmodellen til samme, gjorte han et Feil­trin paa det meget høie Stillads og styrtede – men greb tillykke i Hestens Øre og holdt sig fast, ellers havde han vist, enten brækket Halsen eller slaaet Lemmerne fordærvet; nu er han kommen sig efter den Skræk og beder Dem hilset. [...]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens brev til Jonas Collin, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thorvaldsens biograf, Just Mathias Thiele, genfortalte historien mere detaljeret og dramatiseret, jf. Thiele III, p. 515-516. Collin kommenterede hændelsen i sit brev til Thorvaldsen af 15.2.1834.

Thiele
Episoden er omtalt hos Thiele III, p. 515-516 i dramatiseret form.
Other references

  • Brev fra H.C. Andersen til Jonas Collin af 21.1.1834, læs hele brevet her.
Subjects
Portrait Statues, Historical Persons · Equestrian Statue of Maximilian 1. · Thorvaldsen's Health
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 04.11.2016 Print