21.1.1834

Sender

H.C. Andersen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Andersen describes an accident in Thorvaldsen’s workshop, which could have cost the sculptor his life or at any rate his health during the work on the model for Maximilian 1.’s horse, A128.

Document

[...] Et Par Nyheder maa jeg tilføie, at mit korte Epistel ikke skal blive for kjedeligt! Forleden Dag da Thorvaldsen arbeidede paa sin store MarmorhestI, eller rettere GipsmodellenII til samme, gjorte han et Feil­trin paa det meget høie Stillads og styrtede – men greb tillykke i Hestens Øre og holdt sig fast, ellers havde han vist, enten brækket Halsen eller slaaet Lemmerne fordærvet; nu er han kommen sig efter den Skræk og beder Dem hilset. [...]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens brev til Jonas Collin, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thorvaldsens biograf, Just Mathias Thiele, genfortalte historien mere detaljeret og dramatiseret, jf. Thiele III, p. 515-516. Collin kommenterede hændelsen i sit brev til Thorvaldsen af 15.2.1834.

Thiele

Episoden er omtalt hos Thiele III, p. 515-516 i dramatiseret form.

Other references

Subjects

Persons

Works

A128 Hest, august 1833, inv.nr. A128

Commentaries

  1. At hesten skulle udføres i marmor er en misforståelse. Rytterstatuen af Maximilian 1. blev, som aftalt i kontrakten af 27.2.1830, udført i bronze efter Thorvaldsens model i gips, hhv. A128 (hesten) og (rytteren) A762.

  2. Dvs. originalmodellen til rytterstatuen af Maximilian 1., A128 (hesten) og afstøbningen (rytteren) A762.

Last updated 04.11.2016