21.1.1834

Afsender

H.C. Andersen

Afsendersted

Rom

Modtager

Jonas Collin

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Andersen beretter om en nær-ulykke i Thorvaldsens værksted, der kunne have kostet billedhuggeren livet eller i hvert fald helbreddet under arbejdet på modellen til Maximilian 1.’s hest, A128.

Dokument

[...] Et Par Nyheder maa jeg tilføie, at mit korte Epistel ikke skal blive for kjedeligt! Forleden Dag da Thorvaldsen arbeidede paa sin store MarmorhestI, eller rettere GipsmodellenII til samme, gjorte han et Feil­trin paa det meget høie Stillads og styrtede – men greb tillykke i Hestens Øre og holdt sig fast, ellers havde han vist, enten brækket Halsen eller slaaet Lemmerne fordærvet; nu er han kommen sig efter den Skræk og beder Dem hilset. [...]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens brev til Jonas Collin, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thorvaldsens biograf, Just Mathias Thiele, genfortalte historien mere detaljeret og dramatiseret, jf. Thiele III, p. 515-516. Collin kommenterede hændelsen i sit brev til Thorvaldsen af 15.2.1834.

Thiele

Episoden er omtalt hos Thiele III, p. 515-516 i dramatiseret form.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A128 Hest, august 1833, inv.nr. A128

Kommentarer

  1. At hesten skulle udføres i marmor er en misforståelse. Rytterstatuen af Maximilian 1. blev, som aftalt i kontrakten af 27.2.1830, udført i bronze efter Thorvaldsens model i gips, hhv. A128 (hesten) og (rytteren) A762.

  2. Dvs. originalmodellen til rytterstatuen af Maximilian 1., A128 (hesten) og afstøbningen (rytteren) A762.

Sidst opdateret 04.11.2016