Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6275 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

Rom

6.12.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

H.C. Andersen læser højt af Agnete og Havmanden for Thorvaldsen og andre kunstnere. Thorvaldsen, der var kommet i meget god tid til oplæsningen, anerkender og opmuntrer digteren under læsningen.

Til om Aftenen Klokken 6 havde Thorvaldsen mældt sig for endnu engang at høre min Agnete,
jeg gik hjem lidt over 5 for at være tidsnok, men da jeg kom ind i Værelset, sad allerede den Gamle der, havde faaet Lys tændt og læste i en Bog, han havde glemt Tiden og vilde da heller komme for tidlig sagde han, de øvrige Danske som endnu ikke kjendte Digtet, var først indbudet til Klokken 6,
vi maatte da ene tilbringe denne Time, siden kom Bissen, Petsholdt, Koop og Berg fra Norge. Hertz sad tæt ved mig, jeg følte mig særdeles geneert, følte at jeg læste det slet, thi jeg tænkte alle Øieblikke, hvad mon han tænker; jeg jog afsted i Galop. Thorvaldsen sad med det alvorlige kloge Ansigt og hørte opmærksomt, og naar jeg saae paa ham tilnikkede han mig Bifald; han gjør meget af Agnette; Hertz yttrede ikke et Ord, hverken for eller imod. –

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 246, l. 21 – p. 247, l. 7.

Emneord
Karakteristikker af Thorvaldsens person · Kunstnermiljøet i Rom · Thorvaldsen og forfattere · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere
Personer
H.W. Bissen · Henrik Hertz · Andreas Ludvig Koop · Fritz Petzholdt · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 04.11.2016 Print